El Programador de Reg ABIC 1022 és un equip pensat per la automatizació de sistemes de reg.

Amb caixa Sense caixa

Amb 22 sortides per controlar sectors de reg, fertilització, filtratge, bombeu, etc.

Amb 10 entrades per la detecció de diferents perifèrics comptadors d’aigua, detecció de pressió mínima, pressió màxima, termòstat, entrades lliures per la detecció d’avaries o diversos paràmetres, etc.

Pot anar amb o sense caixa.

DescarREgar Manual en PDF

PRODUCTES
PROGRAMADOR DE REG ABIC 1022

REG
Els programes no es borren quan falla l’alimentació.
Programació automàtica diària i setmanal de forma independent o combinada.
Poden actuar tots els sectors a la vegada segons configuració.
Activació manual amb desactivació automàtica.

VISUALITZACIÓ

Visualització complerta a través de pantalla LCD, 2 files de 16 caràcters cada fila.
Visualització per pantalla de sortides activades i a cada moment i programa.

PROGRAMES DE DADES
Facilitat d’entrada de dades por teclat, només 6 tecles.
Forma fàcil de programar, modificar, revisar, eliminar i visualitzar programes i dades. No fa falta manual de programació.

TECLAT
El teclat està format por 6 tecles, que donen una gran facilitat de programació per a qualsevol persona. De forma que es navega per menús, en els quals es pot entrar, sortir, modificar i validar dades molt facilment. El programador pregunta en cada moment el que es pot fer.

mou el cursor i el menú
mou el cursor dins del menú
mou el cursor dins del menú
mou el cursor i el menú
INRO: Entrada de dades
ESC: Escapa a la pantalla anterior

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES
Model: ABIC1022
10 entradEs: 2 analògiques i 8 digitals
22 sortides: 22 sectors de reg, (Latch 2 cables)
Configuració inicial d’entrades-sortides segons necessitats (sectors de reg, filtres, fertilitzants, bombeig, etc...).

BOMBEIG
Possibilitat d’activar electro bomba, motor o electro vàlvula.
Activació manual o automàtica.

ALARMES O CONTROLS D'ENTRADA
Possibilitat de control a través de sensors connectats a las entrades de detecció de pressió mínima, pressió màxima, intrusió, entrades lliures per la detecció d’avaries o paràmetres d’humitat, etc

MENUS
· Actualització Rellotge
· Programació Automàtica
· Generar macro-sectors
· Programar
· Eliminar
· Modificar
· Visualitzar
· Nacro On- Off
· Programació Manual
· Visualització Reg
· Visualització Programa
· Eliminació Programa
· Modificar Programa
· Eliminar Programa
· Programa On-Off
· Sector On-Off
· Vàlvula General
· Nº Fertilitzants
· Nª Agitadors
· Nª Filtres
· Funció Sectors
· Filtrat Manual
· Temps Filtro
· Paro Absolut
· Alarma intrusió amb codi
· Sortida Menú

MODELS
· 1012 ( 12 sortides)
· 1022 ( 22 sortides)
· Tots ells ampliables a 44 sortides.

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES
Alimentació: 220V ca / 12V cc
Piles: 9V y 4,4V cc
(pack Piles)
Sortides: 21 independents. (Latch 2 cables), i contacte lliure a relé
Entrades: 2 analògiques, 8 digitas
Rellotge: rellotge-calendari (any-dia-mes)

Memoria:

· Memòria flash 32 kb,
· Memòria eeprom 256 b,
· Memòria RAM NV 256 b,
· Memòria RAM V 2kb,
· Memòria programes 4 kb (1024 programes)

Batería: Interna

Possibilitat de personalitzar el menú, segons demanda.

 

  Asimaco / Tel. 606 36 65 90 / E.mail: info@asimaco.com